Dowartościowanie rodziny w świetle nauczania św. Jana Pawła II

W życiu osobistym i społecznym decydującą rolę odgrywa nadzieja. Jest ona dlatego tak ważna, gdyż wydaje się, jakby współczesna Europa nadzieję tę utraciła i przestała mieć ochotę do życia. Europejczycy stali się zmęczeni życiem, zagubieni między pogonią za pieniędzmi, a chęcią ich użycia. Wydaje się, że życie w bogactwie staje się dla nich znużeniem…