Obraz wielkości i małości Polaków w przekazie „Rekolekcji czyli ćwiczeń duchownych” księdza Pawła Smolikowskiego

Ojciec święty Franciszek mówiąc o świętości zauważył, że święci nie stanowią doskonałych wzorów do naśladowania. Jednak są osobami przenikniętymi rzeczywistością Boga. Ich życie i działalność można porównać do kościelnych witraży, „które przepuszczają światło w różnych odcieniach barw…

Święci są naszymi braćmi i siostrami, którzy przyjęli do swego serca światło Boga i przekazywali je światu, każdy zgodnie z własnym odcieniem. Ale wszyscy byli przejrzyści, zmagali się, by usunąć plamy i ciemności grzechu, tak by mogło przenikać delikatne światło Boga. Taki jest cel życia: przepuszczać światło Boga; jest to cel naszego życia”1.

Nie ulega wątpliwości, że przepuszczającym światło Boga był ks. Paweł Smolikowski, słynny Zmartwychwstaniec, przejrzysty w postępowaniu i przejrzysty w słowie. Nieprzypadkowo więc 18 grudnia 2017 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności jego cnót2. Ten wytrawny pisarz i uznany publicysta nakreślił obraz wielkości i małości Polaków w znanym przekazie „Rekolekcji czyli ćwiczeń duchownych”.W tym kontekście zostaną przedstawione: sylwetka księdza Smolikowskiego jako publicysty, obraz wielkości i małości Rodaków w przekazie „Rekolekcji….”.