W sobotę 24 października 2020 roku w auli św. Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach z zachowaniem pełnego reżimu epidemiologicznego odbyła się prezentacja – jedynej jak na chwilę obecną – jubileuszowej książki „Jan Paweł II. Komunikacja i kultura. W 100-lecie urodzin Wielkiego Papieża”.  Publikacja pod redakcją ks. prof. Roberta Nęcka i mgr Joanny Sobczyk-Pająk zawiera wspomnienia, refleksje i teksty naukowe związane z postacią papieża Polaka. 

W medialnej prezentacji wziął udział: kardynał Stanisław Dziwisz, ambasador Przemysław Häuser-Schöneich, który pośredniczył w rozmowach między Raulem Castro i Barackiem Obamą, ks. dr Zbigniew Bielas rektor Sanktuarium, rabin prof. Abraham Skórka, przyjaciel Papieża Franciszka i wykładowca na Uniwersytecie w Filadelfii, red. Waldemar Piasecki z Nowego Jorku za pośrednictwem skype, dr Agnieszka Kamińska, konsul honorowa Malty, mgr Joanna Sobczyk-Pająk i ks. prof. Robert Nęcek. Z powodu kwarantanny nie mógł przybyć burmistrz Adama Bachleda-Curuś i prezes Gminy Żydowskiej Tadeusz Jakubowicz. 

Podczas prezentacji kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił, że wśród wielu inicjatyw podejmowanych w roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły na szczególną uwagę zasługują dzieła, które poszerzają wiedzę o sprawach i tematach charakterystycznych dla pontyfikatu Jana Pawła II. Dlatego „w omawianej przez nas publikacji w związku z wertykalnym wymiarem kultury uwzględniono kwestie: sacrum i sanctum w kulturze. Element sacrum w kulturze, a zwłaszcza jej komunikacji medialnej wymaga wrażliwości na misterium – na tajemnicę – oraz szczególnej dyskrecji i taktu w jej prezentowaniu”. Dodał, że „św. Janowi Pawłowi II zależało na osiągnięciu harmonii między kulturą elitarną i kulturą egalitarną. – Zdaniem Jana Pawła II, co podkreślił ks. Robert Nęcek w artykuleKoncepcja opinii publicznej w świetle nauczania Jana Pawła II”, nie wolno hołdować starożytnej zasadzie samorzutnego kształtowania opinii publicznej, żądającej tylko dwóch rzeczy: chleba i igrzysk, ale opinię publiczną należy kształtować poprzez troskę o prawdę i jej promocję w życiu społecznym” – przypomniał emerytowany metropolita krakowski. 

Papieski sekretarz wyraził wielką radość, że omawiana książka powstała w Krakowie i była inspirowana przez środowisko Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a w szczególności Katedrę Edukacji Medialnej. „Dorobek życiowy św. Jana Pawła II jest tak ogromny, że zawsze będzie co badać, zarówno gdy chodzi o jego teologiczno-pastoralną część, jak i filozoficzno-humanistyczne przesłanie kierowane do świata. Swoim wystąpieniem chciałem wskazać na oryginalność tego dorobku, charakter myślenia oraz postępowania Jana Pawła II, a także uniwersalność przesłania, niezależnie od mentalności ludzi i czasów, w których przyjdzie im żyć oraz realizować swoje powołanie”. 

Z kolei były ambasador Przemysław Häuser-Schöneich, obecnie specjalny wysłannik do kontaktów z rządem Indonezji mówił o tym, jak talent aktorski i znajomość kultury pomagały św. Janowi Pawłowi II trafiać do ludzi. „Pierwszy raz spotkałem papieża Polaka w Gnieźnie i zamiast katechezy papieskiej, usłyszałem analizę „Bogurodzicy” dla młodych ludzi. I choć przerabiałem ją dwa tygodnie wcześniej w szkole, dopiero jego słowa do mnie przemówiły”. Dopowiedział, że ze wszystkich spotkań ze św. Janem Pawłem II zapamiętał to, że „papież mówił oczami”. – To był wyraz jego niezwykłej uwagi na każdym, z kim się spotykał. Rabin prof. Abraham Skórka przemawiając w języku hiszpańskim podkreślił wielki wkład Jana Pawła II w dialog z Żydami. Zauważył, że polski papież odegrał kluczową rolę w historii XX wieku i pozostawił bardzo głębokie ślady i kluczowe przesłania do świata, a także konkretne dzieła. 

Mgr Joanna Sobczyk-Pająk z Katedry Edukacji Medialnej zauważyła, że w czasie pandemii tym bardziej warto postawić na komunikację i kulturę, gdyż zarówno z pierwszym, jak i z drugim mamy poważne problemy. Warto zauważyć, że okładka książki to obraz autorstwa właśnie mgr Sobczyk-Pająk, która przy tej okazji stwierdziła, że lubi malować Jana Pawła II, gdyż lubi malować postacie charyzmatyczne. Dr Agnieszka Kamińska położyła akcent na umiejętność komunikacji świętego papieża z rzeszami wiernych i pojedynczymi ludźmi. Papież potrafił wczuć się w słowa wypowiadane przez rozmówcę. Ks. rektor dr Zbigniew Bielas przywołał wielkie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, co zaowocowało powstaniem światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Natomiast ks. prof. Robert Nęcek, kierownik Katedry Edukacji Medialnej przypomniał, że praca na publikacją trwała troszkę ponad rok i żadna z zaproszonych osób nie odmówiła wejścia do tego pięknego projektu papieskiego. Monografia ukazała się nakładem Wydawnictwa Arsarti, którą najlepiej można zamówić online: arsarti.pl 

Wszyscy prelegenci pogratulowali ks. Nęckowi i Pani Sobczyk-Pająk zebrania tak wielu znakomity osób z Azji, Ameryki Północnej i Południowej, z Europy i z Polski i jednym głosem podkreślili oryginalność tej właśnie publikacji, stając się przedłużonym głosem recenzentów publikacji: prof. Joanny Hofman z UMCS i prof. Macieja Kawki z PAU. 

Całe wydarzenie prezentacji książki było transmitowane przez internetową telewizję Sanktuarium, a obejrzało ją – 642 widzów.  

Oprac. Red. Niedzieli

https://krakow.tvp.pl/50486081/ksiazka-jan-pawel-ii-komunikacja-i-kultura