Współczesny świat dzięki środkom społecznego przekazu stał się globalną wioską, ułatwiając komunikację międzyludzką. Mimo tego, że media są świetnymi narzędziami przekazu to jednak w dalszym ciągu wielu nie potrafi z nich właściwie korzystać, by głosić Ewangelię
i naukę Kościoła wszelkiemu stworzeniu.

Tymczasem Prymas Stefan Wyszyński, który niebawem zostanie wyniesiony na ołtarze świetnie uświadamiał sobie moc medialnego przekazu i umiejętność komunikacji. Pracując w okresie międzywojennym jako redaktor diecezjalnego dziennika „Słowo Kujawskie” zyskiwał uznanie jako dziennikarz posługujący się ciętym językiem, dysponujący klarownym przekazem, w którym widać było ugruntowaną i wszechstronną wiedzę. Swoim redaktorskim piórem włączał się w publiczną debatę społeczną i kościelną. Jednocześnie — co trzeba podkreślić — posiadał wyjątkowe predyspozycje komunikacyjne, znał wagę słowa i miał odpowiednie kompetencje językowe. Taki stan rzeczy powodował, że Prymas nie unikał także udzielania wywiadów prasowych, a jednym z nich był ten, który udzielił redaktorowi Jerzemu Turowiczowi, tuż przed publikacją skonfiskowany przez cenzurę komunistyczną.

Cieszy więc fakt, że ks. prof. Robert Nęcek, kierownik Katedry Edukacji Medialnej z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podjął się napisania i publikacji krótkiego, ale istotnego tekstu zatytułowanego „Prymas Stefan Wyszyński jako mistrz komunikacji. Analiza skonfiskowanego wywiadu prasowego. Katolicyzm w obliczu zagadnień współczesności” udzielonego red. Jerzemu Turowiczowi z zamiarem publikacji w „ Tygodniku Powszechnym”.

Tekst ten nie tylko wykazuje umiejętności zrozumiałego prymasowskiego przekazu, ale również uświadamia czytelnikowi, że komunikacja nade wszystko polega na budowaniu mostów między ludźmi, starając się zawiązywać więzi, poprzez czynienie czegoś wspólnym. Jest to realne jedynie wtedy, kiedy rozmowa pomaga wszystkim w stawaniu się lepszymi.

Tekst ma jeszcze jeden istotny atut. Otóż na kanwie prymasowskiego skonfiskowanego wywiadu udzielonego redaktorowi Turowiczowi z przeznaczeniem do druku
w „Tygodniku Powszechnym” ks. profesor Nęcek — znawca myśli kardynała Wyszyńskiego; opublikował dwie książki
w tym zakresie: „Państwo w nauczaniu społecznym Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego”, Kraków 2004 i „Prymas praw człowieka”, Kraków 2013) — uświadamia ponadczasowe prawdy wypunktowane przez Prymasa Wyszyńskiego, a ich aktualność zauważalna jest w sposób oczywisty także we współczesnym święcie.

Warto zatem podjąć się lektury tego tekstu. Dodatkowo dziękuję wydawnictwu Arsarti, które podjęło się wydania tej publikacji, wchodząc przez ten fakt w nurt promowania prymasowskiej myśli społecznej i medialnej. 

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieńki

Prymas Polski

Wojciech Polak