Naukowe

Godność osoby starszej w świetle posoborowego nauczania Kościoła

The dignity of older persons in view of postconciliar Church teaching Keywords: human dignity, participation in the patient’s life, prevention of diseases, co-operation of social participants to support prevention. Starość jest nie tylko jednym z okresów rozwojowych człowieka. Nade wszystko jest zadaniem,…

Czytaj dalej...