Naukowe

Kultura spotkania podstawą komunikacji międzyludzkiej. Na kanwie encykliki społecznej Fratelli Tutti papieża Franciszka

Okres pandemii koronawirusa jest wyzwaniem dla całej społeczności międzynarodowej. Osoba ludzka jest istotą społeczną, dlatego ów stan ciągłego zagrożenia może pokonać tylko wspólnie i solidarnie. Chodzi więc o wzajemne wspieranie się. Nieprzypadkowo papież Franciszek przypomniał, że w życiu ważną sprawą…

Czytaj dalej...